JOIN OUR MAILING LIST
Belangrike inligting

Welkom by ons bediening van 'n Lewende Hoop, die Hoop wat nie beskaam nie (Romeine 5:5) en waarin ons ons moet verbly (Romeine 12:12), die Hoop van heerlikheid (Kolossense 1:27) wat ons Meester (Here) Jahshua (Jesus) Messiah (Christus) is (1 Timótheüs 1:1) en waaraan ons onwankelbaar vas kan hou (Hebreërs 10:23).

Ons glo dat die Godheid en ons Verlosser verkies dat ons Hom aanspreek op die manier waarop Sy aardse moeder gedoen het volgens die opdrag van die engel aan haar, en daarom gebruik ons verkieslik die Heilige Name soos getranslitereer uit Hebreeus na Afrikaans. In die plek van die vertaalde Name of titels soos God, eerder Elohiem (meervoud), in die plek van HERE is dit JAHWEH, Jesus is Jahshua, en Christus liefs genoem Messiah.Dienste

 

Sjalom-Kampe

 

Lente-Kampe

 

Oggendboodskappe

 

Welkom by ons bediening van 'n Lewende Hoop, die Hoop wat nie beskaam nie (Romeine 5:5) en waarin ons ons moet verbly (Romeine 12:12), die Hoop van heerlikheid (Kolossense 1:27) wat ons Meester (Here) Jahshua (Jesus) Messiah (Christus) is (1 Timótheüs 1:1) en waaraan ons onwankelbaar vas kan hou (Hebreërs 10:23).

Ons glo dat die Godheid en ons Verlosser verkies dat ons Hom aanspreek op die manier waarop Sy aardse moeder gedoen het volgens die opdrag van die engel aan haar, en daarom gebruik ons verkieslik die Heilige Name soos getranslitereer uit Hebreeus na Afrikaans. In die plek van die vertaalde Name of titels soos God, eerder Elohiem (meervoud), in die plek van HERE is dit JAHWEH, Jesus is Jahshua, en Christus liefs genoem Messiah.


Dienste


   
Sjalom-Kampe

 

   
Lente-Kampe


   
Ander nuus

 

 

Terug Terug na bo